Premis Càtedra Santander-UA de Transformació Digital

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Càtedra
Logo Càtedra Santander-UA de Transformació Digital   Càtedra Santander-UA de Transformació Digital
Càtedra Santander-UA de Transformació Digital

Premis

La Càtedra Santander-UA de Transformació Digital convoca anualment els premis als millors treballs en l'àmbit de la transformació digital. Podran concórrer al premi els treballs finals de grau (TFG), màster (TFM) o tesis doctorals de la Universitat d'Alacant, desenvolupats i defensats en el termini establit en la convocatòria. L'objectiu principal d'aquests premis és la promoció i difusió de l'activitat docent i investigadora sobre transformació digital.

 

 

Candidatures presentades

    Candidatures acceptades:
 • Expedient 2020IGE025529
 • Expedient 2020IGE024706
 • Expedient 2020IGE026701
 • Expedient 2020IGE027137
 • Expedient 2020IGE027279
 • Expedient 2020IGE029570
 • Expedient 2020IGE031456
 • Expedient 2020IGE032408
 • Expedient 2020IGE032541
 • Expedient 2020IGE032738
 • Expedient 2020IGE032830
 • Expedient 2020IGE033278
 • Expedient 2020IGE035173
 • Expedient 2020IGE031207

 

 

Convocatòria 2020

AVÍS!
Segons les bases de la convocatòria dels premis a treballs fi de grau, treballs fi de màster i tesis doctorals de la Càtedra Santander-UA de Transformació Digital de la Universitat d'Alacant (BOUA de 27 de febrer de 2020), el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà a la publicació, complint-se en aquest cas el 28 de març de 2020. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. És per això que el còmput del termini per a la presentació de sol·licituds per a participar en els premis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
Represa tràmits administratius 1 de juny de 2020
Termini de presentació de sol·licituds (després de la represa dels tràmits administratius): finalitzat

Bases: (BOUA 27/02/2020)

Plantilla amb la informació a aportar (rtf) (pdf)

 

Convocatòries anteriors

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018